V priestoroch posilňovne Hojekového klubu Košice sú nainštalované kobercové štvorce na komerčné účely, pričom rozmery jedného štvorca sú 50x50cm. Dizajn kobercových štvorcov je zaujímavý, pretože nie sú jednej farby, ale vznikli kombináciou viacerých farieb a myslíme, že výsledný efekt stojí za to, čo poviete?