V priestoroch posilňovne Hojekového klubu Košice sú nainštalované kobercové štvorce na komerčné účely, pričom rozmery jedného štvorca sú 50x50cm. Dizajn kobercových štvorcov je zaujímavý, pretože nie sú jednej farby, ale vznikli kombináciou viacerých farieb a myslíme, že výsledný efekt stojí za to, čo poviete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.


Viac