DOMOS SLOVAKIA, sa zaoberá maloobchodnou a montážnou činnosťou v sortimente: kusové koberce, metrážne koberce, hotelové, kancelárske a dizajnové koberce, PVC krytiny, linoleá, laminátové a drevené parkety, interiérové športové podlahy a mnohé iné. To všetko s dôrazom na kvalitu, dizajn a servis.

Pokračujte voľbou jednej z hlavných cieľových skupín, pre ktoré su naše produkty určené.

!

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.


Viac