Tento záťažový metrážny koberec v individuálnom dizajne je výrazný a žiarivý. Okrem iného, v kasíne je komunikačná zóna plynule farebne odlíšená od hracej zóny. Keďže cítiť sa príjemne v prostredí je dôležité, komfort zvyšuje aj 550 gramový filcový podklad.