Tento záťažový metrážny koberec v individuálnom dizajne je výrazný a žiarivý. Okrem iného, v kasíne je komunikačná zóna plynule farebne odlíšená od hracej zóny. Keďže cítiť sa príjemne v prostredí je dôležité, komfort zvyšuje aj 550 gramový filcový podklad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.


Viac