Koberec Dream nainštalovaný v rodinnom dome má strihaný vlas a kvalitu vlákna Smartstrand Triexta. Takáto kvalita vlákna je dobrou voľbou, nakoľko zvyšuje hodnotu koberca, pretože si nevyžaduje zložitú údržbu a čistenie. Metrážny záťažový koberec sme použili v jednej farbe vo všetkých miestnostiach, čo priestor zjednotilo a rodinný dom tak pôsobí útulne a hrejivo. 

 
 
 
 
 
 
!

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.


Viac